راهنمای انتخاب سایز

راهنمای سایز لباس :

این راهنمای سایز بندی برای افرادی با اندازه های متوسط ارائه می شود . منظور از قد افراد قد متوسط آنها بدون کفش می باشد :

سن تقریبی قدبرحسب اینچ قد برحسب سانتی متر
۰ – ۳ ماه ۲۲” ۵۶
۶ – ۳ ماه ۲۴½” ۶۲
۱۲ – ۶ ماه ۲۶¾” ۶۸
۱ سال ۳۱½” ۸۰
۲ سال ۳۶¼” ۹۲
۳ سال ۳۸½” ۹۸
۴ سال ۴۱” ۱۰۴
۵ سال ۴۳¼” ۱۱۰
۶ سال ۴۵¾” ۱۱۶
۸ سال ۵۰½” ۱۲۸
۱۰ سال ۵۵” ۱۴۰
۱۲ سال ۵۹¾” ۱۵۲
۱۴ سال ۶۲¼” ۱۵۸
۱۶+ سال ۶۸½” + ۱۷۴cm +

راهنمای سایز پاپوش :

این راهنمای سایز بندی برای افرادی با اندازه های متوسط ارائه می شود :

سن تقریبی USA UK EU
۰-۱ ماه ۰ ۰ ۱۵
۱-۳ ماه ۱ ۰ ۱۶
۳-۶ ماه ۲ ۱ ۱۷
۶-۹ ماه ۳ ۲ ۱۸
۹-۱۲ ماه ۴ ۳ ۱۹
۱۲-۱۸ ماه ۵ ۴ ۲۰

راهنمای سایز کفش :

این راهنمای سایز بندی برای افرادی با اندازه های متوسط ارائه می شود :

سن تقریبی Japan USA UK EU
۳-۶ ماه ۱۲ ۳ ۲ ۱۸
۶-۹ ماه ۱۲٫۵ ۴ ۳ ۱۹
۹-۱۲ ماه ۱۳ ۵ ۴ ۲۰
۱۲-۱۸ ماه ۱۳٫۵ ۵½ ۴½ ۲۱
۱۸-۲۴ ماه ۱۴ ۶ ۵ ۲۲
۲ سال ۱۴٫۵ ۷ ۶ ۲۳
۲ سال ۱۵ ۸ ۷ ۲۴
۳ سال ۱۵٫۵ ۹ ۸ ۲۵
۳ سال ۱۶ ۹½ ۸½ ۲۶
۴ سال ۱۶٫۵ ۱۰ ۹ ۲۷
۵ سال ۱۷٫۵ ۱۱ ۱۰ ۲۸
۶ سال ۱۸ ۱۲ ۱۱ ۲۹
۷ سال ۱۸٫۵ ۱۳ ۱۲ ۳۰
۸ سال ۱۹ ۱۳½ ۱۲½ ۳۱
۸ سال ۱۹٫۵ ۱ ۱۳ ۳۲
۹ سال ۲۰ ۲ ۱ ۳۳
۱۰ سال ۲۰٫۵ ۳ ۲ ۳۴
۱۱ سال ۲۱٫۵ ۳½ ۲½ ۳۵
۱۲ سال ۲۲٫۵ ۴ ۳ ۳۶
۱۳ سال ۲۳ ۵ ۴ ۳۷
۱۴ سال ۲۴ ۶ ۵ ۳۸
۱۵ سال ۲۵ ۷ ۶ ۳۹
۱۶ سال ۲۵٫۵ ۷½ ۶½ ۴۰