پیشنهادان و انتقادات

شما می توانید با یکی از روش های زیر با ما در تماس بوده و نظرات و پیشنهادات خود را با ما مطرح کنید :

روش اول:

[contact-form-7 id=”8191″ title=”ثبت پیشنهادات و انتقادات”]

روش دوم :

با ارسال نامه الکترونیکی به info@chamedoona.com ما می توانیم در اولین فرصت به پیشنهادات و انتقادات مطرح شده از شما رسیدگی کنیم.